Bezpieczna praca w rolnictwie

Dyrektywa ATEX w naszym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Stosuje się do produktów przeznaczonych do funkcji w dziedzinach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić ostre wymagania oddające się nie tylko do bezpieczeństwa lecz jeszcze do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

 

W naukę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a ponadto połączone spośród tym jakieś procedury oceny w pierwszej mierze związane są z stopnia zagrożenia środowiska, w którym określone wyposażenie będzie robiło.
Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi pełnić dany produkt, żebym mógł być wprowadzany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. A o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje znacznie ważne prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linie. Stanowi ich dwie. W centralnej grupie otrzymują się urządzenia, które korzysta się w podziemiach kopalni oraz na przestrzeniach, które potrafią być zagrożone wybuchem metanu. Druga część stosuje się do urządzeń, które korzysta się w nietypowych miejscach, a jakie potrafią być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludziach urządzeń wykonywających w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej istotne wymagania ważna z łatwością zlokalizować w granicach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia dopuszczone do lekturze w okolicach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien stanowić jednoznaczny, widoczny, niezniszczalny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontroli lub jedne zaopatrzenia w charakterze zapewnienia współprac z obowiązującymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.