Kiedy skorzystac z tlumaczen ustnych

Globalizacja ma swoje wielkie plusy, czyli możliwość obcowania z ludźmi z różnych krajów, o odmiennych zwyczajach kulturowych. Jednak taka rzeczywistość to również trudności w bezpośrednim porozumiewaniu się, jeśli każda ze stron

Trudnosci w tlumaczeniach it

Język angielski jest dzisiaj powszechnie znany i mówi nim niemal każdy – a zwłaszcza młodsze pokolenia. Jednak jak i każdy inny język, tak i ten ma swoje specyficzne odmiany, gdzie używane

Lampki przeciwwybuchowe led

Zgodnie z unijnymi przepisami w obszarach zagrożonych wybuchem powinny być zastosowane specjalne środki bezpieczeństwa, które mają na celu minimalizowanie ryzyka wybuchu oraz jego skutków. Istnieje cały szereg systemów zabezpieczeń i produktów,

Odpylanie atex w praktyce

Zgodnie z wytycznymi dyrektyw UE, obowiązującymi na terenach państw europejskich już od dłuższego czasu, wszelkie obiekty, które są eksploatowane w warunkach zagrożenia wybuchem, powinny posiadać instalacje przeciwwybuchowe zgodne z normami ATEX.

Dyrektywy