Cdn program do fakturowania

Program CDN to program do zarządzania przedsiębiorstwem.
Skrót CDN pochodzi od angielskich słów “Compact Disc Novelty”.
Jest zatem skutek klasy ERP (ang. enterprise resource planning).
Daje on na skuteczne myślenie i prowadzenie zasobami przedsiębiorstwa. Zapewnia on piękniejszą współpracę poprzez robienie oraz zmienianie danych.

 

Sprzyja wtedy w długim stopniu optymalizację wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa i odpowiedniejsze nadzorowanie przebiegających w nim procesów.
Program cdn xl comarch jest dziś sprzedawany pod nazwą Comarch ERP XL a istnieje on dany dla zwykłych i delikatnych przedsiębiorstw. Już stanowi on stosowany przez chwila tysięcy marek w całej Polsce.
Przekrój branżowy to przedsięwzięcia produkcyjne, handlowe oraz zajmujące się działalnością usługową/serwisową.
Wybrane firmy wykorzystujące projekt to między innymi PPG, VOX, Kupiec, Kreistel czy mediaexpert.
Oprogramowanie Comarch sprzedawane jest przez sieć ponad 900 partnerów także w magazynie firmowym online.

Program idzie na uzyskanie rzeczywistych korzyści, które mogą stanowić monitorowane. Największą poprawę funkcjonowania firmy zaobserwowano w zakresach:
– czas potrzebny na studium raportów (87%)
– czas ewidencji dokumentów (48%)
– ilość obsługiwanych zamówień (42%)
– czas realizacji zamówień (36%)
– wydajność pracy działu księgowego (25%)
– wartość zapasów magazynowych (24%)
– wartość przeterminowanych należności (23%)
– wydajność pracy (18%)
– przychody ze sprzedaży (15%)

Program zezwala na systematyczność i optymalizację procesów produkcyjnych poprzez:
– techniczne przygotowanie produkcji
– planowanie strategiczne
– harmonogramowanie operacyjne
– rejestracja produkcji
– rozliczenie zleceń

Program został te udostępniony w chmurze.
Łącząc wszystkie funkcjonalności dotychczasowego programu z dostępnością z wszystkiego pola na świecie oraz dużym bezpieczeństwem przechowywanych danych.
Inne wartości tej grupie systemu to:
– start bez potrzeby instalacji systemu
– brak potrzeby posiadania infrastruktury
– łatwa dostępność na dowolnym komputerze z dostępem do Internetu
– większa elastyczność przy dodawaniu dodatkowych elementów.
– proste rozliczenie, za pomocą jednej stałej opłaty abonamentowej.

Program cdn xl comarch zezwala na szerokie usprawnienie działania firmy.