Certyfikowane laboratoria

W warunkach dużego zanieczyszczenia powietrza i / lub nasycenia go treściami grożącymi wybuchem, przydatne jest brani narzędzi i rozwiązań instalacyjnych spełniających normy określone w przepisach wchodzących na obszarze całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX “atex installation” – unormowania prawne
Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i konieczności wykorzystania certyfikowanych narzędzi w okolicach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC.
Regulacje w obrębie ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszystkiego sprzętu elektrycznego i technicznego a całych systemów ochrony przeciwwybuchowej, używanych w klubie z inicjatywą morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX
Dyrektywa obejmuje zarówno wszystkie maszyny, aparaty, kiedy również elementy kontrolne, które grają w powierzchniach zagrożonych wybuchem. De facto wszystkie urządzenia znajdujące się w takich strefach powinny posiadać stosowne certyfikaty, podobnie jak wszystka instalacja ATEX powinna spełniać wymogi informacje.
W ramach dyrektywy dania i sprzęty objęte certyfikacją wydano na dwie grupy. Do ważnej zaliczono sprzęt wykorzystywany w przemyśle wydobywczym (kopalnie), do grupy drugiej wszystkie inne urządzenia. Stanowią aktualne w szczególności odpylające instalacje ATEX działające na model w przemyśle drzewnym lub lakierniczym i wszystkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca zarabiająca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w pomieszczeniach zagrożonych wybuchami, razem z uregulowaniami wprowadzonymi w dyrektywie, powinien stanowić opracowany zgodnie z zamkniętymi w niej podstawami, co w praktyce jest doprowadzać do ograniczenia ryzyka wybuchu i podniesienia poziomu bezpieczeństwa ludzi a narzędzi (oraz środowiska) idących w warunkach dużego nasycenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.