Co sprawdza kontroler z urzedu skarbowego w kasie fiskalnej

Z pewnością niejeden z wielu przedsiębiorców, który nie doświadczył osobiście kontroli urzędu skarbowego, zastanawia się jak wygląda taka sytuacja w praktyce. Otóż kontrola kasy fiskalnej przez kontrolera z urzędu jest wpisana w profesję osób oddelegowanych w konkretnym urzędzie do między innymi takiej działalności, jaką jest sprawdzanie urządzeń (kas) na miejscu u przedsiębiorców. Taka sytuacja jest dla kontrolera niejako chlebem powszednim. Dla przedsiębiorcy – już nie. Zastanówmy się więc, jak realnie wygląda taka kontrola kasy fiskalnej przez kontrolera z urzędu i co będzie przedmiotem tego specyficznego audytu?

systemy gaszenia gazem

Przede wszystkim musimy sobie uświadomić, iż obowiązkiem kontrolera jest zweryfikowanie stanu technicznego kasy. Czy wszystko działa poprawnie? Czy wszystko jest rejestrowane należycie? Czy aby na pewno przedsiębiorca zawsze “nabija” paragony? Czy znajdą się jakieś niedociągnięcia pod względem niesprawnych modułów i technikaliów w kasie? To tylko niektóre z ogromnego spektrum pytań, na które musi sobie odpowiedzieć dobry kontroler.

Poza tym, niewątpliwie w gestii kontrolera jest też sprawdzenie jakości obsługi. Kontrola kasy fiskalnej przez kontrolera z urzędu wiąże się też z zainteresowaniem pracownika skarbówki pod kątem książek serwisowych, jak również raportów. Oprócz tego, kontroler może też sprawdzić szeroko rozumianą prawidłowość tzw. zaprogramowania kasy.

Oczywistą rzeczą jest ponadto, iż pracownik przeprowadzający kontrolę z łatwością dostrzeże czy w ogóle posiadamy kasę fiskalną. Wszyscy ci, którzy postanowili zignorować konieczność jej posiadania, mogą wówczas znaleźć się w kłopocie. Ważne jest też, ażeby kasa była zarejestrowana.

Bardzo istotne jest to, czy wydajemy klientom paragony. Bowiem jeśli kontroler podszyje się – powiedzmy – pod klienta (nie mówiąc od razu kim jest i z jaką misją do nas przybył), to wtenczas łatwo możemy “wpaść” na tym, iż nie wydajemy paragonu przy transakcji. Tak więc pozytywnym automatyzmem, który opłaca się wypracować jest wydawanie klientom paragonów bezpośrednio po transakcji.

Kończąc, wspomnijmy jeszcze o tym, że kasy fiskalne elzab kontrolowane przez pracownika z urzędu skarbowego wiążą się również, ze zwróceniem uwagi na plomby, a także na numer ewidencyjny kasy.


POLKAS
Pasternik 94, 31-354 Kraków
12 634 05 44
http://www.polkas.pl