Controlling relationship quiz

Controlling ekonomiczny jest nieodłączną częścią controllingu w wszelkiej poważnej firmie. Controlling zabiera się ustalaniem zapotrzebowania na zabiegi pieniężne, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami i zyskiem, a i płynnością finansową oraz analizą efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozbić na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling zastosowano w latach trzydziestych w USA. Na Daleki Kontynent trafił, przede wszystkim dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego ciągły rozwój możemy obserwować z lat pięćdziesiątych. Do własnego kraju przywędrował przede wszystkim za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek coraz popularniejsza kwota i niewielkich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez problemu można obejrzeć, że z controllingiem mamy do tworzenia wszędzie tam, gdzie w zarządzaniu pojawiają się te aspekty:

- Zdecentralizowany system prowadzenia w firmie, - Firma nastawiona istnieje na wykonywanie ściśle wyznaczonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, który ma robić, że firma działa efektywniej, - Przeprowadzana jest rachunkowość zarządcza, która umożliwia na podejmowanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze zarządzany system zbierania informacji,

Wprowadzenie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza kolei w jej formie. Obraca się jej struktura organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a jeszcze obieg dokumentów w firmie. Prowadzenie prawidłowego controllingu finansowego nie jest dodatkowe bez odpowiednich programów informatycznych. W controllingu finansowych pokrywa się szczególny nacisk na skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem, co nie ma znaczenia, gdyby mamy do wykonywania z rachunkowością zarządczą.