Deklaracja zgodnosci swietlowki philips

Deklaracja zgodności WE stanowi zatem pisemne oświadczenie produkowane przez producenta (lub upoważnionego przedstawiciela), iż jego rezultat jest jednoznaczny z zastrzeżeniami Unii Europejskiej. Informacja ta, musi dotyczyć jednego lub więcej wyrobów, które są wyraźnie zidentyfikowane za pomocą nazwy lub kodu produktu lub są inny jednoznaczny odnośnik. Producent musi poddać wyrób analizom i wprowadzić zmiany odpowiednie do zastosowania wymagań dyrektyw.

Przed wystawieniem deklaracji zgodności produkty muszą zostać poddane procedurom oceny zgodności, a jeszcze jeżeli więc niezbędne (ponieważ wychodzi z różnych przepisów) materiały te wymagają wziąć dobre certyfikaty. Procedura oceny zgodności jest filmowana przez wykonanie określonych sekwencji działań. Są wówczas właśnie zwane moduły i podkreśla je się zwykle dużymi literami. Wybór tej sekwencji zależy od producenta, jaki chyba ją wyszukać według własnego zadowolenia z okazje pokazanych mu w woli i zajmujących konkretnego produktu. Dla przeciętnych technicznie produktów, sekwencja może robić się ale z jednego modułu (np. modułu A), i dla bardziej zaawansowanych wyrobów są to trudne procedury (np. w sukcesu licznika energii elektrycznej producent może wybrać moduły B+D, B+F lub H1). Następnie wzrost i efekty zadań są dokumentowane. Producent wydaje na materiałach, jakie korzystają deklarację zgodności oznakowanie CE. Duża odpowiedzialność związana z wystawienia przez producenta deklaracji zgodności wychodzi spośród obecnego, iż domniemanym jest, że produkt dla którego wykonano dokumentację, spełnia wszystkie kluczowe chcenia plus jest identyczny z prawymi przepisami. W umowie zgodności WE powinny się znaleźć będące informacje według poniższego szablonu (zgodnie z prawem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w myśli sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych i sposobu oznaczania ich znakiem budowlanym): 1. Niepowtarzalny identyfikator produktu - numer XXXX 2. Marka i adres producenta - a i jeżeli stanowi wówczas wymagane, jeszcze jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela 3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta (lub instalatora) 4. Co stanowi tematem deklaracji - identyfikator wyrobu, który umożliwi odtworzenie jego treści, jeśli konieczne - załączyć zdjęcie 5. Przedmiot niniejszej deklaracji opisany powyżej jest wspólne z odpowiednim prawodawstwem wspólnotowym (lista) 6. Odniesienia do specyfikacji lub odwołania do zasad zharmonizowanych - do których korzysta się deklaracja 7. W wygodnych przypadkach należy zamieścić informację o firmie notyfikowanej, która wykonała interwencję i wydała certyfikat 8. Inne dodatkowe informacje, takie jak: w czyim imieniu podpisano, data i miejsce wystawienia, stanowisko, nazwisko i podpis. Po wystawieniu deklaracji zgodności, produkt może zyskać oznaczenie CE. Obecność tego zaznaczenia na opakowaniu produktu wspomina o tym, że dokonuje on wymagania dyrektyw Unii Europejskiej. Dotyczą one zadań związanych z pomocą zdrowia i miejsca, bezpieczeństwem użytkowania, a także określają niebezpieczeństwa, które producent powinien wyeliminować. Jeśli jakiś wyrób podlega ocenie zgodności, a nie posiada deklaracji zgodności nie że stać zatwierdzony do zakupu ani zostać podany w użycie na miejsca Unii Europejskiej. Informacja jest magazynowana przez producenta czy w sukcesu gdy zajmuje on własną siedzibę poza Unią Europejską - przez jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela.