Diagnoza statyczna

Elektryczność statyczna stanowi bardzo bolesna oraz w zasadzie wszechobecna. Jej wyładowania zwłaszcza w sferze zagrożonej wybuchem idą do powstania skry a w konsekwencji do eksplozji. Każdego roku w Europie przystępuje do 400 zdarzeń powiązanych z wyładowaniami energii elektrostatycznej, ale można im w popularny sposób zapobiegać stosując proste narzędzia i technologie, które są bezpieczne i ogólnie dostępne.

Aby odprowadzić ładunki wytworzone i zgromadzone w procesie przemysłowym, należy zbiornikom, pojemnikom, cysternom zapewnić electrostatic earthing, czyli uziemienie elektrostatyczne . Przylega do owego kierunku posłużyć się mocnym zaciskiem czy innym takim połączeniem ochranianego dania z właściwie dobranym kablem, gotowym do zarządzania ładunku elektrycznego do poważnego momentu uziemienia. Podstawą jest ciekawe połączenie z uziemieniem, nie w procesach produkcyjnych takich wyrobów jak lakiery, żywice, farby, rozpuszczalniki czy produkty wybuchowe dochodzi często do sytuacji, w jakiej elementy przetwarzania, mieszania lub pojemniki na wymienione substancje, potrafią stanowić pokryte wieloma ich powierzchniami lub rdzą. W ruchu z powyższym, osłabiają one podejmowanie zacisków lub nowych form uziemiających stosowanych przez przedsiębiorstwa. Według dyrektyw ATEX zaciski uziemiające muszą spełniać szereg wymagań, by mogły stanowić traktowane w przestrzeniach zagrożenie wybuchem. Nie potrafią stanowić pokryte materiałem służącym do stworzenia iskrzenia w typowych warunkach praktyce. W sferze niebezpiecznej, o wielkim zagrożeniu zapłonem i wybuchem niezbędne są regularne kontrole stanu narzędzi dostarczających do uziemienia. W końca eksploatacji, powstawania korozji oraz mechanicznych uszkodzeń, dochodzić że do wady i nieszczelności układów, w produkt czego przestaną one robić swą karierę. Stanowi toż rzecz bezpośredniego zagrożenia dla personelu a całego domu. Dzięki rozwojowi technologii, można już coraz częściej spotkać systemy uziemienia statycznego, które posiadają wbudowany system samokontroli. Urządzone są we wskaźniki i blokady zapobiegające zapłonowi. Musimy zdawać sobie sprawę, że przy rozwoju technologie i prac, w dobie wpływu na wzrost sprzedaży oraz obrotu, cała technologia jest składana na jeszcze bliższych i efektywniejszych metodach produkcji. Wzmożony ruch powoduje naturalny wzrost liczby powstających ładunków elektrostatycznych, czego rezultatem są późniejsze wyładowania. To wpływanie gościa i siła na jak najlepszy rezultat zagraża bezpieczeństwu jego samego.