Dokument zabezpieczenie przed wybuchem

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem Razem z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Produkcji oraz Formy Socjalnej z dnia 8 lipca 2010 r. każdy zakład musi przygotować "Dokument zabezpieczenia miejsc pracy przed wybuchem". Wynika to przepisów BHP połączonych z okazją wystąpienia atmosfery wybuchowej.

Kto musi wystawić tego rodzaju dokument? Dokument zabezpieczenia przed początkiem pragnie być postawiony przed podmioty, które kierują procesy produkcyjne i/lub technologiczne z wykorzystaniem produktów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe oraz magazynów, w których takie są przetrzymywane. Jeżeli ocena ryzyka wypadnie pozytywnie, to należy w opracować dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Z czego produkuje się dokument zabezpieczenia przed wybuchem? Dokument tego modelu powinien mieć wyczerpujące informacje na materiał środków ochronnych i ograniczenia skutków wybuchu w wyszczególnionych przestrzeniach zagrożonych. Do ostatniego obowiązkowe jest również oświadczenie pracodawcy o zdrowym i pewnych funkcjonowaniu urządzeń oraz dokonaniu oceny ryzyka związanego z okazją eksplozji. Dokument powinien mieć także potwierdzenie wykonywania przez narzędzia i instytucji wszystkich wymaganych norm bezpieczeństwa oraz konserwacji. Oczywiście przepisy BHP dotyczą i pracowników, a w oświadczeniu musi znaleźć się wiedza o tym, jakie środki ochrony używane są również dla nich, a też jak organizowane jest stosowanie bezpieczeństwa w pomieszczeniu pracy.

Kto ocenia ryzyko wybuchu? Ocena ryzyka wybuchu powinna być zbudowana przez specjalistę w tejże dziedzinie. Potrafi być nim np. rzeczoznawca budowlany, sam i dokument prezentowana jest przez pracodawcę na bazie posiadanych certyfikatów oraz umiejętności procesu technologicznego.