Dyrektywa 6 unii europejskiej

Dyrektywa ATEX w polskim porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Sprowadza się do wyrobów danych do roboty w powierzchniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać ostre wymagania sprowadzające się nie właśnie do bezpieczeństwa a też do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

fiskalizacja kasy fiskalnej

W pamięć przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a także połączone z obecnym całe procedury oceny w głównej mierze uwarunkowane są z stanu zagrożenia środowiska, w jakim dane danie będzie działało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi wykonywać dany produkt, aby mógł być wprowadzany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. A o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest niezmiernie wielkie zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na części. Stanowi ich dwie. W początkowej klasie wybierają się urządzenia, które dostosowuje się w podziemiach kopalni też na przestrzeniach, które potrafią być zagrożone wybuchem metanu. Druga część sprowadza się do urządzeń, które dostosowuje się w nieznanych miejscach, a jakie mogą stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla wszystkich urządzeń tworzących w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Natomiast bardziej wrażliwe wymagania można z możliwością zlokalizować w miarach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania dopuszczone do lekturze w przestrzeniach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien stanowić spory, widoczny, trwały i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub same wyposażenia w kierunku zapewnienia zgodności z podstawowymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.