Dyrektywa o unikaniu podwojnego opodatkowania

Dyrektywa ATEX to potoczna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą robić produkty zbliżone do celu w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Umożliwia to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, ponieważ jak wiadomo swobodny przepływ artykułów to samo z ważnych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany stał w Zdecydowaniu Ministra Role w sytuacji minimalnych wymagań dla narzędzi oraz układów ochronnych danych do gruntu w okolicach zagrożonych wybuchem oraz dokumentów oraz reklamy pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE.W dyrektywie opisano w szkoła szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i technologie, które potrzebuje robić towar w zależności od środowiska w którym będzie on wykorzystywany. Należy ale pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi również spełniać wytyczne pochodzące z pozostałych ważnych ustaw dotyczących danego asortymentu i stanowić wymagane prawem certyfikaty.Głównym środowiskiem, w jakim wprowadzana jest przedmiotowa zasada są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich wychodzenia. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu winien stanowić już wycofany z rynku. Jest to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat połączonych z trudnymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budowie i narzędzi można zminimalizować zagrożeniem atakiem na konkretnym miejscu pracy praktycznie do niczego.Jednostkami certyfikującymi produkty w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach.Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne wytyczne są zharmonizowane z informacją ATEX. Na gruncie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.