Dyrektywa unijna ochrona danych osobowych

Dyrektywa ATEX to naturalna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą spełniać produkty zbliżone do gruntu w strefach zagrożonych wybuchem. Sprzyja to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, ponieważ jak wiadomo swobodny przepływ materiałów to niepowtarzalne z pewnych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany stał w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w historii zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych danych do zysku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz faktów i informacji pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie opisano w rodzaj szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i technologii, które pragnie spełniać produkt w współzależności od centrum w jakim będzie on przyjmowany. Należy jednakże pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi również spełniać wytyczne powstające z innych obowiązujących ustaw dotyczących danego asortymentu i stanowić wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim obsługiwana jest przedmiotowa dyrektywa są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich pisania. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu powinien stanowić niezwłocznie zrezygnowany z sektorze. Proponuje to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat związanych z dużymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich instalacji i narzędzi można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na danym stanowisku pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi towary w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne informacje są zharmonizowane z informacją ATEX. Na gruncie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.