Dzialanie taktyczne a operacyjne

Firmy zajmujące się pracą czy same sprzedażą produktów są co najmniej jeden magazyn. Wyróżniamy magazyn wyrobów gotowych jak i półproduktów. Oba skoncentrowane są na prawdziwym przechowywaniu i opisaniu poszczególnych partii materiałów. Magazyn to nieodłączny atrybut procesu logistycznego danego przedsiębiorstwa. Podczas jego organizacji należy dokładnie określić jego wartość. Wszystek spośród nich powinien ściśle nawiązywać do pierwszych zadań logistyki jak: zaopatrzenie, praca oraz dystrybucja. W projekcie polepszenia funkcjonowania magazynów firmowych warto wdrożyć specjalne programy komputerowe, ułatwiające lokalizację danych produktów oraz produktów. Drinkiem z nich stanowi szeroko rozbudowana baza programów np. optima. Optima magazyn to układ do uprawiania magazynu i sprzedaży.

Jego budowa i obsługa jest wysoce intuicyjna. I można wspomóc się samouczkiem. Krok po kroku opisuje czynności połączone z fakturowaniem, wydawaniem dokumentów sprzedaży, wystawianiem korekt. Każdy rozdział poprzedza terminarz z dużymi pojęciami odnośnie księgowości. Moduł magazynu zawiera m.in.: Jak myśleć kartoteki towarowe? Jak wspomnieć nowy materiał? Jak zrobić wydanie zewnętrzne? Zasób magazynowy jest uzyskiwany w oparciu o dokumenty magazynowe (Bilans Otwarcia, PW, PZ, MM, WZ, PZ, MM, RW; korekty dokumentów: WZ, RW, PZ, PW, BOM, MM). Dokonując wydania danego towaru od razu organizowany jest artykuł z pewnego zasobu (dostawy). Program Optima magazyn umożliwia prowadzenie kilku magazynów zarówno lokalnych i dalekich w końcu jednej podstawy danych. Sporządzane dokumenty MM wspominają o przesunięciach między magazynowych. W funkcjonalny i logiczny rozwiązanie możemy przeprowadzić inwentaryzację dostępnych towarów magazynowych. Program zawiera funkcję inwentaryzacji, dającą się z trzech etapów: przygotowanie arkuszy inwentaryzacyjnych, uzupełnienie stanów rzeczywistych produktów w składach, utworzenie dokumentów korygujących. W samouczku znajdziemy porady jak dokładnie stworzyć arkusz inwentaryzacyjny, można jeszcze posłużyć się arkuszami pomocniczymi. Sprawnie zorganizowany magazyn pod względem logistycznym i lekka dokumentacja dodają się do dużego przekazywania materiałów pomiędzy kolejnymi komórkami w firmie.