Eko instal odpylanie

Dlaczego trzeba odpylać?
Proces odpylania powinien być konstruowany we całych pomieszczeniach, w jakich stanowi realne zagrożenie wybuchem pyłu, który jest przechowywany i transportowany. W procesie odpylania wiąże się specjalne odpylacze, jakie są indywidualnie dobierane i realizowane do konkretnej instalacji. Dobieranie i projektowanie przebiega w technologia uwzględniający analizę ryzyka.

Proces odpylania
Odpylanie atex (atex dust extraction) stanowi fragment całości systemu odpyleniowego. Wyodrębnione są specjalne strefy i zabezpieczenia, które uznają zbyt zadanie chronić przed przejściem fali uderzeniowej.
Ważnym zadaniem odpylania atex jest wykonanie zabezpieczenia przeciwwybuchowego. Dzięki niemu ważna będzie ograniczyć skutki wybuchu do takiego stanu, jaki będzie wygodny zarówno dla personelu, jak oraz dla urządzeń i aparatów.
Dyrektywa Atex 137 zobowiązuje pracodawców do zastosowania zabezpieczeń przeciwwybuchowych. W ramach zabezpieczeń przyjmuje się m.in tłumienie wybuchu.

Tłumienie wybuchu
Najbardziej aktywna metoda ochrony urządzeń przed skutkami niekontrolowanego początku to zespół tłumienia wybuchu. W skład całego systemu wchodzi butla HRD, centrala sterująca, czujnik ciśnienia oraz czujnik podczerwieni. Układ powinien rozpoznać wybuch w najwcześniejszej fazie. W razie rozpoznania następuje wtrysk środka tłumiącego do zabiegu urządzenia poddanego ochronie. Celem wtrysku jest stłumienie wybuchu. Reakcja pragnie być szybka. Tworzona istnieje w tysięcznych częściach sekundy.

Rodzaje odpylaczy
Na targu osiągalnych istnieje znacznie różnych sposobów odpylaczy, w współczesnym zwykle odpylacze workowe, filtry modułowe, odpylacze kartridż owe, odpylacze kasetonowe itp.