Filtrowanie inaczej

W moc gałęziach przemysłu jesteśmy do czynienia z koniecznością odpylania pyłów, które wykonują mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Są wtedy istotne procesy związane z przeróbką węgla kamiennego, drewna w przemyśle drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w przemyśle spożywczym, pyły trwające w przemyśle chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy jaki został zrobiony razem z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych liczymy w kolekcji narzędzia i wszystkie instalacje zrobione zgodnie z podstawową dyrektywą 94/9WE ATEX. Mogą być one użytkowane dla odpylania pyłów chodzących do klasy wybuchowości St1 i St2. Nasze systemy filtracyjne mają kategorie 3D. Pozwoli to na stawianie ich w dowolnym pomieszczeniu, która stanowi zakwalifikowana do strefy niezagrożonej wybuchem jak zarówno w powierzchniach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń jesteśmy dwie główne metody:

http://erp.polkas.pl Mała księgowośćSage Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość | Systemy ERP | POLKAS

Metoda tłumienia wybuchu Technika ta wykorzystuje systemy automatycznie działające na początek ciśnienia szybkiego i tłumiące w zarodku powstający wybuch. Organizm jest zaopatrzony w czujniki ciśnienia, które wykrywają powstający wybuch, nadaje go do centrali, która z serii rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze sposobem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego zabicia to dopiero około 60 ms. Bardzo duże stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Zmniejsza się ona do używania wszelkiego rodzaju membran lub paneli dekompresyjnych, które stosują ciśnienie wybuchu z ochranianego urządzenia na zewnątrz. Tym rodzajem, ciśnienie jakie trwa w ochranianym urządzeniu zostanie skrócone do cenie niebędącej zagrożenia. Używamy różnego sposobu wykonania techniczne membran: okrągłe lub prostokątne, płaskie lub wypukłe, urządzone w czujnik zerwania czy nie, wykonane ze byliśmy węglowej lub kwasoodpornej. Z przyczyny na obszar płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, wskazane jest wyznaczenie strefy dużej w okolic obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w zakresie konkretnej instalacji, całe jej racji i segmenty są stosowane w taki rodzaj, aby one jedyne nie były przyczyną powstania źródła zapłonu pyłów.