Funkcjonalny program dzialania

Program Enova zawiera wiele modułów, które potrafią stanowić proste w marce albo w przedsiębiorstwie w moc elementach jego chodzenia. Moduł Kadry natomiast Płace uczestniczy w ewidencji danych kadrowych, naliczaniu wynagrodzeń, podatków, składek ZUS itd. Zapewnia kompleksową obsługę spraw pracowniczych. Jest on dokładnie aktualizowany do dziś niezbędnych w Polsce przepisów. Charakteryzuje go oczywisty i przydatny w obsłudze interfejs graficzny, istnieje i w wszyscy zgodny z pakietem MS Office.

Moduł Księga Podatkowa jest przecież odpowiedzialny za obsługę marki w istoty ewidencji dokumentacji, księgowania oraz dokonywania sprawozdań bieżących i starych. To przy jego usługi produkowane są wszelkie zestawienia, rozliczenia i zapisy KPIR. Pomaga on i ewidencję rozrachunków walutowych z automatycznym obliczaniem różnic kursów. Księga Inwentarzowa pozwala klientom na rejestrację zdarzeń połączonych ze środkami trwałymi. Moduł odpowiedzialny jest i za ewidencję wartości niematerialnych i wyposażenia. Możliwe jest przeprowadzanie swoistego terminarza zdarzeń, które są powiązane z ostatnimi sposobami. Pracę z elementem można podjąć w każdym okresie roku rozliczeniowego. Moduł Faktury uczestniczy w ciągu wystawiania dokumentów sprzedaży oraz decydowania cenników i sprawdzania wiedzy o klientach firmy. Aplikacja Handel pomaga jej klientom wystawianie dokumentów zakupu, sprzedaży, prowadzenie ewidencji zamówień i obsługi magazynu. Niezmiernie ważnym elementem jest więcej CRM (Customer Relations Management). Widzi on oddane o kontrahentach, ale pomaga i obsługę wypożyczalni i serwisu. Aplikacja Księga Handlowa jest do księgowania, dokumentowania i tworzenia innego typu sprawozdań. Narzędzie wtedy w całym stopniu usprawnia codzienną czynność księgowych. Ostatni moduł programu Enova - Delegacje służbowe uważa za zadanie wspomagać obsługę i liczenie delegacji wewnętrznych oraz zagranicznych. W licznym stopniu poprawia on funkcjonowanie przedsiębiorstwa na ostatnim miejscu. Enova cennik jest pasowany sam do każdej firmy. Czynniki brane pod opiekę do wielkość przedsiębiorstwa oraz wybór modułów. Istnieje zarówno możliwy dostań w 3 wersjach: srebrna, złota i platynowa.