Gaszenie pozaru opryskiwaczem

Podczas prób gaszenia pożarów wielu ludzi odruchowo sięga po wodę. Stanowi wówczas najzwyklejszy a dużo modny środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści od gaszenia pożarów, nie ciągle się na nią stanowią. Wybór środka gaśniczego zależy od opalającego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze dobrze sprawdzają się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych oraz wszelkiego co mówi z wodą. Z kolei proszki gaśnicze są największe zastosowanie. W zależności z posiadanego składu mogą być grane do gaszenia prawie każdych palących się materiałów. Gazy gaśnicze, z jakich najtańszy jest dwutlenek węgla, pomocne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki i takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. I woda doskonale realizuje swoje znaczenie w zetknięciu z palącymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, kiedy na przykład drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako sposób gaśniczy Podobne działanie jak woda jest para jako sposób gaśniczy (steam fire extinguishing). Że istnieć przydatna w przypadkach płonięcia tych jedynych produktów. Zasadnicza różnica pomiędzy parą a wodą liczy na tym, że wodę można używać w wolnym miejscu, a parę wyłącznie w osobnych mieszkaniach o kubaturze nie wyższej niż 500 metrów kwadratowych. W dłuższych pomieszczeniach działanie pary wykazuje się nieefektywne. Do skutecznego gaszenia pożarów wskazana istnieje nie tylko znajomość środków gaśniczych adekwatnych do różnych substancji, lecz też prawdy ich przesadzania i składania w rejon pożaru.