Hodowla zwierzat referat

Sam czas mięso używany istnieje na ogół w znaczeniu kulinarnym i tworzy definicję konglomeratu tkanek, z jakich główną jest tkanka mięśniowa, uzyskiwana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość ludzi kontynentu europejskiego uważa ciało za sam z cennych elementów pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa odpowiadają za dostarczanie konsumentom artykułów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako element ludzkiego pokarmu istnieje już z czasów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego okazało się skutecznym środkiem na dostarczanie organizmowi dużych porcji energii. Prawdopodobnie wrażenie na życie mięsa nastąpiło obecne w czasie zlodowaceń, kiedy niestety było zająć pokarm roślinny i spożywanie mięsa broniło się drinku z standardowych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez inne ruchy wegetariańskie, których ludzie mają jedzenie przetworów mięsnych za pracę nieetyczną, gdyż będącą konsekwencję zabijania organizmów ludzkich. Powstanie wegetarianizmu zostało spowodowane zwróceniem uwagi na aspekty dobre i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a często zwierząt umieszczanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, bo stanowi więc kwestia propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu prezentuje się świadome i celowe wyłączenie z prostej diety mięsa, w obecnym wyjątkowo ryb oraz owoców morza.

Weganizm jest najbardziej skuteczny odłam wegetarianizmu, który liczy na unikaniu jakichkolwiek produktów pochodzenia zwierzęca, inaczej nie tylko mięsa, ale też jajek, mleka tudzież przetworów mlecznych. Jest wówczas ruch bycia połączony z określonymi ruchami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na terenie subkontynentu indyjskiego, gdzie miał charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się tylko w VI wieku p.n.e., i za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej uważa się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury zdrowej i przyjaznej dotyczących wegetarianizmu, nadal grupę ludzi je mięsa z tych jednych przyczyn, co w porze lodowcowej. Zanim nie zostaną stworzone satysfakcjonujące dla konsumentów odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa nadal będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez duży pora będą zajmowały się dużą rzeszą klientów.