Instytut psychiatrii i neurologii dojazd autobusem

Jedną z istotnych placówek o charakterze naukowo-badawczym w Polsce jest szukający się właśnie w Stolicy, ubrany w 1951 roku z racje grup psychiatrów i neurobiologów, w niniejszym dużego neurofizjologa Jerzego Konorskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii. O randze Instytutu świadczy chociażby fakt, że od 1992 roku współpracuje w kierunku badań naukowych i ćwiczeń ze Światową Organizacją Zdrowia. Misją ośrodka są własne przebiegania w obrębie psychiatrii i neurologii, koordynacja ich w sił kraju, udzielanie konsultacji organom państwowym w terenie tych branż (raport o narkomanii, raport o HIV i AIDS, prace nad programem antyalkoholowym) oraz działalność diagnostyczna i lecznicza (hospitalizacja oraz pomaganie w warunkach ambulatoryjnych). Placówka prowadzi i działalność wydawniczą (dwa czasopisma o zasięgu międzynarodowym), rozwijania i studium doktoranckie. Instytut tworzą dwadzieścia trzy kliniki (m.in. Klinika Nerwic, Klinika Rehabilitacji Klinicznej, Klinika Psychiatrii Dzieci oraz Młodzieży, Klinika Neurologiczna) i sklepy naukowe (np. Zakład Zdrowia Publicznego, Zakład Opieki i Działania Uzależnień). W rankingu Znanylekarz.pl specjaliści instytutu zyskują czyste także daleko pomocne opinie. Pacjenci chwalą sobie podejście specjalistę do chorego, ich fachowość, szybkość stawiania diagnozy i robione leczenie. Niestety, Instytut Psychiatrii i Neurologii boryka się z dużymi problemami. W 2014 roku, według dyrektor instytutu, zadłużenie przekroczyło pięćdziesiąt sześć milionów złotych, a tenże budynek wymaga gruntownego remontu, na jaki brakuje środków. Niewielka liczba łazienek, przeciekający dach, nieszczelne okna, zagrzybione ściany, zredukowany personel, brak możliwości odizolowania ciężej słabych oraz dania komfortowych warunków leczonym to dopiero część kłopotów Instytutu. Kwestia środków na remonty klinik jest kwestią delikatną i według rzecznika Ministerstwa Zdrowia chce od "zasobności resortowego portfela". Być chyba, w bliskiej przyszłości, uda się wysupłać sposoby na remont i Instytut będzie mógł kontynuować swoją misję leczenia od startu do kraju.