Jak prowadzic ewidencje na kasie fiskalnej

Zakładając własną działalność gospodarczą, warto zastanowić się nad tym, w jaki sposób rozliczać się z Urzędem Skarbowym. Po wprowadzonych zmianach w 2013 roku związanych z ewidencją na kasie fiskalnej elzab jota, przedsiębiorca musi dość skrupulatnie prowadzić rejestr wszystkich sprzedawanych produktów w swojej firmie. Jeśli więc planuje się nie tylko wystawiać faktury, warto dokładnie zapoznać się z tym, jak przedstawiają się zasady ewidencji na kasie fiskalnej.

Można bowiem przekonać się o tym, że zupełnie inaczej prowadzi się ewidencję, gdy wystawia się faktury osobom prywatnym i inaczej dla innej działalności gospodarczej. By mieć pewność co do tego, że cały wykaz przeprowadzonych transakcji jest kompletny i uporządkowany, zaleca się spisywanie ich w specjalnie do tego przeznaczonej tabeli. Nie może w niej zabraknąć takich danych, jak wartość wpłaconej kwoty, sposób, w jaki została dokonana płatność, dane personalne kupującego, wartość towaru netto, a także numer faktury przypisany do danej transakcji. W ten sposób wpisując kolejno wystawione faktury, można zachować ich chronologię, co jest niezwykle pomocne przy rozliczaniu się z Urzędem Skarbowym.

Warto też zauważyć, że jeśli przedsiębiorca nie będzie wystawiać faktury, również powinien zamieszczać poszczególne zrealizowane transakcje w stosownej tabeli. Będzie ona jednak różnić się nieco od tej, o jakiej wspomniano wyżej. Musi bowiem znaleźć się w niej miejsce na informacje o tym, za jakie konkretnie produkty klient zapłacił. Ponadto w tabeli powinien zostać wyróżniony tytuł transakcji z przelewu bankowego. Dopiero tak usystematyzowany rejestr będzie w pełni zadowalający. Jak można przeczytać, opłaca się go prowadzić niezależnie od tego, czy aktualnie posiada się zainstalowaną kasę fiskalną, czy też nie.

Bardzo często bowiem zdarza się, że prędzej czy później przedsiębiorca staje się płatnikiem VAT. Może to wynikać zarówno z wartości rocznych dochodów, jak i z indywidualnego wyboru takiej właśnie formy rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Z tego też powodu zawsze lepiej być już w pełni przygotowanym do tego, by skrupulatnie prowadzić ewidencję, gdyż w ten sposób można w znacznym stopniu ułatwić sobie pracę, co przełoży się na lepsze wyniki w realizowaniu zamierzonych celów.


POLKAS
Pasternik 94, 31-354 Kraków
12 634 05 44
http://www.polkas.pl