Klasa a wybuchu pylu weglowego

Mianem wybuchu szacuje się gwałtowne wydzielenie wielkich kwocie energii. Zjawisko to nosi ze sobą wiele zagrożeń. Wybuchom najczęściej towarzyszy nagły skok temperatury i ciśnienia, emisja promieniowania (np. pod postacią błyskawicy lub impulsu świetlnego wybuchu jądrowego) lub fal akustycznych (najczęściej istnieje toż zabawom dźwiękowy lub specjalny huk wystrzału). Nie bez powodu to niekontrolowane zjawisko napawa ludzi lękiem.

Jakie dziedziny są zagrożone wybuchem? Najczęściej należą do nich powierzchni, w jakich atmosfera w razie potencjalnego zagrożenia może grozić wybuchem. Jako atmosferę wybuchową kojarzy się specjalną mieszankę łatwopalnych substancji, prezentujących w postaci gazów, par lub mgieł, czyli mieszanek z powietrzem w warunkach atmosferycznych, w jakich są za wielkie temperatury. Warto wiedzieć, że w atmosferach wybuchowych zaledwie iskry lub łuk elektryczny mogą sprawić eksplozję.

Przestrzenie najbardziej zagrożone wybuchem to m.im. fabryki środków chemicznych, rafinerie, stacje paliw, elektrownie, fabryki farb, lakiernie, stacje benzynowe, jak też pojazdy, oczyszczalnie ścieków, lotniska, młyny zbożowe lub stocznie. Zapłon w powyższych miejscach doprowadziłby do eksplozji, których skutki byłyby niewyobrażalne. Z pewnością wywołałyby ogromne straty materialne, a i naraziłyby na niebezpieczeństwo ludzkie życie.

Aby uniknąć wysoce wymienionym szkodom, należy nigdy nie bagatelizować działania prewencyjnego, którym jest gwarancja przeciwwybuchowa. W moc krajach zostały przygotowane specjalne ustawy, informacje oraz normy, których celem jest zmniejszenie ryzyka zagrożenia wybuchem oraz wyeliminowanie potencjalnych szkód. W pomieszczeniach zagrożonych wybuchem należy zainstalować system, który zapewni bezpieczeństwo siedzących w nich mieszkańcom.