Maszyna uruchamianie lokomotywy

Uruchomiona maszyna stwarza zagrożenie dla służącego ją doceniaj siedzącego przy niej mieszkańca. Z obecnego powodu nastąpiła konieczność instalacji w maszynach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły a systemy bezpieczeństwa stosują głównie zakłady przemysłowe z obcym pieniądzem do zabezpieczenia maszyn i formy technologicznych, producenci maszyn i partnerzy linii technologicznych.

W Polsce dokumentem oznaczającym tę sprawę jest m.in. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w istocie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny książce w zasięgu użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne oraz ustawy określają, że maszyna winna być zaopatrzona w co kilka samo urządzenie do zatrzymywania awaryjnego, które pozwoli wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa czy mu zapobiegnie. Wyjątek stanowią maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie obniży ryzyka, dlatego, że nie będzie był prestiżu na chwila zatrzymania również nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w maszynach i postępach technologicznych, wyłączniki krańcowe z funkcją bezpieczeństwa w sektorze spożywczym i farmaceutycznym (duża siła i odporność na duże warunki pracy), magnetycznych wyłączników zaufania oraz wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa powinien być zainstalowany w dostępnym i łatwym zajęciu (w pokrywach włazów lub w drzwiach), być oznakowany w twórz rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zatrzymanie maszyny mogło nastąpić w jak najkrótszym okresie. Zatrzymanie maszyny jest na końcu zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku oraz zapobieganie uszkodzeniom maszyny, jeśli jej postępowanie jest złe.