Mikroskop mantis

Kolposkop został znaleziony przez Hansa Hinselmanna w roku tysiąc dziewięćset dwudziestym piątym. Jest wówczas dodatek do poszukiwania ginekologicznego, który oczekuje i zachowuje się także do mikroskopu, czyli dzięki wmontowanym soczewką pozwala odpowiedniemu lekarzowi na głębokie wykonanie badania kobiecych narządów rozrodczych.

Stanowi on specjalnie skonstruowany po to, żeby badać srom, pochwę, kanalik dolny szyjki macicy i samą szyjkę macicy. Urządzenie to pozwoli w procesie niedługiego czasu, bo zaledwie paru minut rozpoznać, czy dany kobiecy organ jest zagrożony chorobą, lub nie, czy spędzają na nim jedne zmiany nowotworowe, czyli nie prawdopodobnie ich śladów. Choroba nowotworowa jest obecnie najbardziej nieznośnym ze ludzi schorzeń. Mimo zaawansowania medycyny w ostatnich czasach, stanowi ona nadal właściwie nie uleczalna, jeśli zostanie wykryta za późno. Stąd te oprócz standardowych badań ginekologicznych, które nie są w okresie znaleźć wczesnego stadium zmian nowotworowych, zwraca się szereg nowych badań, takich jak na przykład cytologię. Jednak stanowi obecne określenie, które właśnie w siedemdziesięciu procentach umie wykryć zmiany nowotworowe. Kolposkopia, która konstruowana jest przy zachowaniu narzędzia nazywanego kolposkop jest o moc bardziej wydajna, gdyż daje aż ponad dziewięćdziesiąt procent okazji na znalezienie nowotworu w pierwszym jego stadium. Czemu stanowi ostatnie takie ważne? Ponieważ chociaż w pierwszej, najmniejszej fazie zmian nowotworowych stanowi on w stu procentach uleczalny, i czym bardziej zaawansowane stadium, tym niższa szansa pacjentki na życie. Wprowadzani w branży medycyny, oraz lekarze interesujący się tematem ginekologii i nowotworów narządów rodnych kobiet przekonują, że warto jest wymieszać obie metody badań, czyli wykonać badanie cytologiczne oraz badanie przy użyciu kolposkopu. Dobrze to faktycznie stu procentową gwarancję szybkiego wykrycia raka i łatwo pewność jego wyleczenia. Dlatego właśnie o przeprowadzać badania choć raz na kwartał.