Obowiazek kas fiskalnych od marca 2015

Prowadzimy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy zastosowaniu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą dać w walucie obcej, zwłaszcza w euro. Czy ewidencja na kasie finansowej w dalekiej walucie jest możliwa?

W klubie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do czynienia wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z wszelkiej sprzedaży, a zarówno do zarządzania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, również gdy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który ma informacje, które powinny wybierać się na paragonie fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria oraz warunki techniczne, które muszą robić kasy rejestrujące zapisane są lecz w dziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak dlatego, w istota § 14 ust. 1 tego rozporządzenia program do sprzedaży w składzie powinien mieć m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, czyli jej skrótu, a i zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwile i czasu zmiany; zapisania chwile i czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w następującej walucie w pamięci fiskalnej, a jeszcze przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na obce waluty, przy czym wynik przeliczenia wspólnie z podaniem kosztu i rozliczeniem zapłaty musi być wprowadzony na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych jednostek; przeliczenie musi zostać zbudowane z dokładnością nie niższą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi zostać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Specjalnie do oznaczenia skrótu nazw walut obcych wykorzystuje się oznaczenia, jakie są wykorzystywane przez Swój Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma pomysł prowadzić sprzedaż artykułów na myśl konsumentów, którzy uiszczają cenę w walutach obcych, to co do zasady, musi być kasę fiskalną, zaopatrzoną w funkcję, która da przeliczenie kursu walut.

Z formie, która stała zaprezentowania w pytaniu można wywnioskować, iż nagroda za nabyte produkty planuje być brana w euro, w toku kiedy wartość spraw będzie zaprezentowana w złotówkach. Przepisy, które dotyczą VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy wziąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.