Obowiazek kasy fiskalnej 2014

Prowadzimy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy zastosowaniu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą zapłacić w walucie obcej, zazwyczaj w euro. Czy ewidencja na kasie fiskalnej w zagranicznej walucie jest możliwa?

W kontrakcie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do podejmowania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z wszelkiej sprzedaży, a oraz do wydawania wydrukowanego dokument klientowi.

http://kasyfiskalne-krakow.pl/post/kasy-fiskalne-oswiecim.html

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, podobnie jak w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który ma informacje, jakie powinny znajdywać się na paragonie fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria oraz warunki techniczne, jakie wymagają robić kasy rejestrujące zapisane są oraz w przedziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak to, w badaj § 14 ust. 1 tego zdecydowania program do sprzedaży w magazynie powinien posiadać m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, albo jej skrótu, a także zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie daty i czasu zmiany; zapisania daty a czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w własnej walucie w świadomości fiskalnej, a dodatkowo przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na inne waluty, przy czym wynik przeliczenia zgodnie z daniem kosztu i złożeniem zapłaty pragnie być wprowadzony na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych walut; przeliczenie musi stać przygotowane z czułością nie mniejszą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi zostać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Oraz do oznaczenia skrótu nazw walut obcych wykorzystuje się oznaczenia, jakie są stosowane przez Polski Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma zamiar prowadzić sprzedaż towarów na pracę konsumentów, którzy uiszczają cenę w walutach obcych, to co do zasady, musi posiadać kasę fiskalną, urządzoną w pracę, która umożliwi przeliczenie kursu walut.

Z sytuacji, jaka stała odtworzenia w badaniu można wywnioskować, iż cena za nabyte artykuły planuje żyć używana w euro, w okresie gdy wartość umowy będzie uwidoczniona w złotówkach. Przepisy, które dotyczą VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy przyjąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.