Obowiazek zakupu kasy fiskalnej 2014

Zgodnie z ustawą o podatku VAT obowiązek posiadania kasy fiskalnej jest wszystek przedsiębiorca, który tworzy usługi lub robi sprzedaży na sytuację osób zewnętrznych i rolników płacących się na platformie ryczałtu. Do końca 2016 roku podatnicy mogą jeszcze korzystać z pewnych przywilejów podatkowych, bez potrzeby nabywania kas fiskalnych.

Kiedy nie ma celu posiadania kasy. Samym z przepisów, który działa do celu 2016 roku, jest przepis mówiący o tym, że przedsiębiorca, którego roczne ruchy w zeszłym roku rozliczeniowym nie przekroczyły 20 tysięcy złotych netto, nie ma celu rejestrowania sprzedaży poprzez wystawianie paragonów fiskalnych. W sukcesie firm, które rozpoczęły praktykę w toku trwania roku rozliczeniowego, limit 20 tysięcy złotych należy przeliczyć proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzenia działalności w konkretnym roku.

Kasa fiskalna - kiedy rozpocząć rejestrację sprzedaży. W latach 2015 - 2016 w zestawie przedsiębiorstw, jakie muszą płacić paragony, pojawili się kolejni przedsiębiorcy, m.in. warsztaty samochodowe, specjaliści a lekarze stomatolodzy, fryzjerzy i gabinety kosmetyczne, prawnicy czy firmy gastronomiczne, jakie nie zaczynają swoich pomocy w samolotach. Za wyjątkiem usług gastronomicznych pozostali przedsiębiorcy są obowiązek rozliczania sprzedaży przez kasy finansowe w sposobie natychmiastowym, natomiast przedsiębiorstwa, których dotyczy limit 20 tysięcy złotych obrotu, mogą osiągnąć kasę finansową w układzie 2 miesięcy po przejściu tego kredytu. Ten tenże obowiązek w 2016 roku dotyczy także przedsiębiorców, którzy oferują bilety na kursy pasażerskie z propozycją opłacenia ich w tamten sposób niż gotówką oraz przedsiębiorców, którzy rozliczali się na zasadzie faktur za wykonane usługi na sytuacja osób fizycznych, przy czym rocznie nie wystawili wysoce niż 50 faktur dla maksymalnie 20 usługobiorców.

Niezależnie od wielkości obrotów ustawodawca stworzył także katalog produktów, których sprzedaż oczywiście wymaga być dokumentowane paragonem z kasy. Do wspomnianych produktów należy: sprzedaż gazu płynnego, stronie do silników a samych silników, przyczep i naczep, aparatu fotograficznego, produktów z metali szlachetnych, perfum, napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.