Odpylanie atex w praktyce

do pakowania próżniowego

Zgodnie z wytycznymi dyrektyw UE, obowiązującymi na terenach państw europejskich już od dłuższego czasu, wszelkie obiekty, które są eksploatowane w warunkach zagrożenia wybuchem, powinny posiadać instalacje przeciwwybuchowe zgodne z normami ATEX.

Dyrektywy nakazują stosowanie urządzeń z certyfikatami oraz wyposażanie obiektów w systemy odpylające zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa i uniemożliwiające gromadzenie się pyłów stwarzających zagrożenie wybuchem.

W praktyce, działanie zgodnie z normami ATEX, sprowadza się więc do używania atestowanych i certyfikowanych maszyn i urządzeń oraz konieczności zainstalowania instalacji odpylających, oczyszczających atmosferę i niwelujących zagrożenia.

Odpylanie ATEX “atex dust extraction” – specyfika
Należy dostosować ją do wymogów konkretnego przedsiębiorstwa. W dużym uproszczeniu wymogi dyrektywy można sprowadzić do zapewnienia stałego odpylania i oczyszczania powietrza oraz powierzchni (np. podłóg) z gromadzących się tam pyłów. Oznacza to możliwość:
– użycia miejscowych odciągów – o ile jest to konieczne i uzasadnione odciągi takie należy umieścić w sąsiedztwie (bezpośredniej bliskości) sprzętów emitujących zanieczyszczenia, czyli na przykład pyły farb lub pyły drewna. Odciągi mogą być ruchome lub nieruchome, w praktyce odpylanie ATEX najczęściej opiera się na ramionach samonośnych, potężnych ssawach i / lub okapach przemysłowych,
– zastosowania odkurzaczy przemysłowych do regularnego oczyszczania powierzchni podłóg wokół newralgicznych maszyn i urządzeń (takimi urządzeniami są wszelkiego rodzaju obrabiarki), regularne usuwanie pyłów i osadów gromadzących się na podłodze eliminuje ryzyko powstania ładunków elektrostatycznych, iskier i, będących ich bezpośrednim następstwem, pożarów,
– stosowania urządzeń certyfikowanych w systemie ATEX i projektowania instalacji (w tym instalacji odpylających) spełniających wymogi dyrektywy.