Odpylanie grawitacyjne

Systemy odpylania są zastosowanie praktycznie wszędzie tam, gdzie występuje zanieczyszczenie stanowisk pracy suchymi pyłami o niezwykle drobnych cząstkach. Odpylanie technologiczne tego rodzaju jest brane przede każdym w sfery energetycznej, ceramicznej, spawalniczej, metalowej, drzewnej, farmaceutycznej oraz spożywczej. Najczęściej stosowanym do odpylania urządzeniem jest właściwie zwany odpylacz kasetowy (cartridge dust collector).

Drinkiem z ważnych problemów, które można napotkać w sklepach produkcyjnych jest zapylenie powstające w toku wszystkiego typie procesów produkcyjnych. Zapylenie to występuje przede wszystkim w efekcie obróbki różnego typu materiałów albo podczas przesypywania lub przenoszenia materiałów sypkich. Niestety powstające pyły stanowią bardzo szkodliwy nacisk na zdrowie człowieka. Im mniejsze pyły, tymże ważniejsza ich szkodliwość. Co więcej, niektóre pyłki są robienie toksyczne, a nawet rakotwórcze. Nie z dziś wiadomo, że wielkie zapylenie pomieszczenia pracowniczego potrafi istnieć podstawą zarówno dolegliwości zdrowotnych kiedy i wad zawodowych. Tylko z obecnego powodu, tak drogie jest odpylanie powietrza.

Aby systemy odpylania były pomocne, należy stosować miejscowe odciągi. Żyją one przede ludziom w struktury ramion samonośnych, ssaw lub znajomego rodzaju okapów, które umiejscowione są blisko źródła emisji zanieczyszczeń.

Na bieżąco należy zapewnić usuwanie każdego typie skupisk nagromadzonego pyłu. Takie postępowanie pomaga zapobiegać przesuwaniu się i powtórnemu opadaniu pyłu. Gdy warstwa pyłu dodaje się głównie na posadzce w hali produkcyjnej, należy stosować odkurzacze przemysłowe, gdyż narastająca warstwa pyłu wokół urządzeń stwarza poważne zagrożenie. Co i bardzo duże, instalacja do odpylania nie powinna w żadnym wypadku gromadzić ładunków elektrostatycznych, gdyż grozi to spowodowaniem iskry również w rezultacie pożarem.

Ponadto, trzeba pamiętać o szczelności połączeń w budów. Należy wiedzieć, że wszelkie nieszczelności powodują wydobywanie się pyłu na zewnątrz a co wewnątrz tym idzie zmniejszają skuteczność odpylania.