Odpylanie i odpylacze kabsch

System odpylania znajduje wykorzystanie w branżach przemysłu, cieszących się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej oraz w ciągach, gdzie pożądane jest przesypywanie materiałów sypkich. Stawiające się cząstki o dużo delikatnych rozmiarach są zagrożenie dla instytucji a dla zdrowia człowieka (strona z nich ma działanie toksyczne), stąd te dobre systemy odpylania stanowią ważny czynnik w wnętrzu przedsiębiorstwa, bowiem wchodzą na utrzymanie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę medium oraz zwiększanie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system winien być dany blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny usuwać nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły tylko i przeciwdziałać ich zakładaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - rodzaj urządzenia, w jakim podchodzi do oczyszczenia gazów z cząstek stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, utratę energii kinetycznej natomiast w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - zamontowany w obudowie ze określeni nierdzewnej wkład filtracyjny, urządzony w układ oczyszczania sprężonym powietrzem włożony w drzwiczkach oraz wentylator, widoczne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Bardzo ważną pracą w stylach odpylających jest ich szczelność - każda szczelina w produktu erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności programu i zagrożenia. Dodatkowym elementem drogim w budowie jest trwałość materiałów, z których dania są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe pozwalają ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą wpływać i powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to początkiem.