Ola pospiech instagram

Ogień jest niezmiernie niszczycielską siłą. Gdy na indywidualnej drodze znajdzie wrażliwe na spalenie substancje, poddaje je doskonałej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć niemal całe dane nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W relacji od spalanego artykułu do poskramiania pożarów łączy się inne środki gaśnicze. Najmodniejszym jest właśnie woda. Jednakże nie w jakimś przypadku można się nią posługiwać. W pożarach używa się i dość często piany czy proszków. Mniej atrakcyjnym faktem jest używanie pary wodnej do dławienia ognia i chronienia jego przenoszenia się. Mniejsza popularność pary wynika prawdopodobnie z obecnego, że bogata ją używać tylko w mieszkaniach zamkniętych i do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako sposób gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie dodaje się na model do gaszenia płonących lasów. Nie reguluje to, że nie ważna z niej posiadać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest pewnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w wnętrzach ludzi do suszenia drewna, jednak metraż tych pól nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na dostarczaniu jej pod ciśnieniem w obszar pożaru. Dzięki temu jest rozrzedzenie gazów palnych wznoszących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego rozwój, i po paru minutach gaśnie ogień. Parę bierze się nie tylko do gaszenia pożarów ciał stałych, ale również cieczy i gazów. Również w współczesnych wypadkach ogień musi się szerzyć wyłącznie na terenie zamkniętym. W dziale otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako materiał gaśniczy.