Oswietlenie led tasma

Oświetlenie awaryjne LED w budynkach użyteczności publicznej odbierane jako element systemu bezpieczeństwa pożarowego, muszą robić szereg wymagań, których treść objęta jest zarówno w przepisach, kiedy również wartościach związanych z ochroną przeciwpożarową oraz oświetleniem. Z tych reguł wynikają konkretne parametry urządzeń i osprzętu oraz informują one role dotyczące rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych, jakie należy założyć w dobrze wykonanej instalacji oświetlenia awaryjnego. Niestety, nawet inżynierzy robią w współczesnej rzeczy błędy, a wśród najczęściej powtarzanych pomyłek przy projektowaniu systemu oświetlenia awaryjnego LED można nazwać:

brak obliczeń dotyczących przewidywanego natężenia oświetlenia awaryjnego na linii ewakuacyjnej, niepotrzebne podchodzenie do obliczeń współczynników odbić od ścian, podłogi lub sufitu, brak uwzględnienia sprawności opraw w sztuki bateryjnej, zwłaszcza zaś sprawności opraw z inwerterami, brak zamontowania oświetlenia awaryjnego za tymi wyjściami ewakuacyjnymi również w okolicach szczególnych, a także przy sprzęcie przeciwpożarowym i medycznym o podobnym natężeniu, umieszczanie opraw ze znakami ewakuacyjnymi w tłach niewidocznych lub zasłoniętych przez reklamy czy elementy konstrukcyjne danego obiekcie, wybieranie urządzeń, które nie spełniają wymaganych umów lub nie przyznają się do korzystania w poszczególnych warunkach (np. nie posiadających wyświetlania parametrów ładowania bądź rozwiązania baterii i stosowanie opraw z inwerterami w temperaturze poniżej pięciu stopni w mocy Celsjusza), brak spełniania wymogu, żeby zanik zasilania w podrozdzielni uruchamiał oświetlenie awaryjne w taki podejście, aby nie powodować przy tym całkowitego rozładowania baterii, brak stosowania dynamicznego oświetlenia awaryjnego LED w znaczeniach, gdzie ewakuacja może okazać się bardziej złożona, brak uwzględnienia sposobu użytkowania konkretnego obiektu i warunków ewakuacji do zaplanowanej koncepcji oświetlenia awaryjnego (np. ewakuacja wielopoziomego szpitala będzie wyłącznie wolniejsza niż ewakuacja obiektu jednopoziomowego typu supermarket).

Zaniechanie dopracowania planu i dopasowania systemu oświetlenia awaryjnego do działających przepisów może posiadać tragiczne efekty nie tylko dla wykonawcy przedsięwzięcia, jednak przede wszystkim dla potencjalnych poszkodowanych w przypadku zaistnienia realnego zagrożenia. Wszak oświetlenie awaryjne LED z prawa jest ułatwieniu ewakuacji, dlatego nie wolno bagatelizować niuansów, ponieważ potrafią one wpłynąć na skuteczność akcji ratunkowej. System dedykowanej drogi ewakuacyjnej a styl dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego umożliwiają elastyczne dostosowanie warunków ewakuacji do zaistniałej sytuacji pożarowej na możliwości ewakuacyjnej (np. zadymienie drogi ewakuacyjnej bądź pożar w klatce schodowej). Dzięki wyżej wymienionym rozwiązaniom pośrednie jest dopasowanie warunków ewakuacji i oświetlenia awaryjnego do sposobu użytkowania konkretnego obiektu.