Para wodna w blenderze

Para wodna jest powszechnie używanym środkiem gaśniczym. Rzuca się ją zaledwie w miejscach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na prostych przestrzeniach nie daje pożądanych efektów. Para jest niski ciężar właściwy dodatkowo w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

wtyczka 16a ex

Reklamuje się stosowanie pary wodnej w mieszkaniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny wtedy żyć zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną dopasowuje się do gaszenia pożarów, które mogą zaistnieć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w wnętrzach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako sposób gaśniczy pewno być łączona do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie wpadają w reakcję z wodą w jasnych warunkach temperaturowych. Nie określone jest natomiast zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w efekcie związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces palenia jest trudny. Para wodna rozcieńcza palne gazy w powierzchni spalania. Najbardziej wydajne i funkcjonalne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka jest oferowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako sposób gaśniczy "steam fire extinguishing"może być kojarzona tylko w obecnych miejscach, co do jakich mierzy się pewność, że nie przechodzą w nich ludzie. Z wskazówki na duże ciśnienie gaśnicze para potrafiła stanowić śmiertelna dla zdrowia, a nawet bycia ludzkiego.