Planeta ziemia wydawnictwo olesiejuk

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, prawdopodobnie stanowić atrakcyjna za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową miana jest w spraw, jak nie mieszkają w niej żadne czynniki wybuchowe, co daje wprowadzanie w niej wszelkich standardowych produktów.

A za wybuchową, kiedy przebiegają w niej elementy w struktury gazu lub pyłu, które potencjalnie można uznać za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa określana jest też mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem wykonywa się w oparciu o klasyfikację na podstawie prawdopodobieństwa oraz momentu występowania atmosfery wybuchowej. Możemy to mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

http://art-bet.pl/polkas/Pl/produkt/kasa_fiskalna_novitus_nano_e/

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy dają się na trzy strefy: - strefę 0 - prezentuje się tym, że jest przestrzenią, w jakiej zawsze lub przez długie czasy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w jakiej te substancje palne występują tylko czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas prawidłowego działania, a kiedy jest - utrzymuje się przez krótki czas.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie dziedziny jak: - strefa 20 - w jakiej atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale lub przez duże okresy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może spotkać momentami w trakcie normalnego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego miału nie rośnie w trakcie normalnego działania, natomiast jeśli wystąpi - rozwija się wyłącznie przez bliski okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm zaufania oraz higieny pracy.