Pozar podziemny

Wiedza spośród działu gaszenia pożaru jest podstawowym źródłem bezpieczeństwa. Pożar to pewien z najbardziej niebezpiecznych żywiołów, trudnych do zdobycia, szybko rozprzestrzeniający się i niszczący wszystko co spotka na bliskiej możliwości. Każde miejsce, w jakim odbywają ludzie, winno stanowić wystarczająco urządzone w urządzenia przeciwpożarowe, które będą tworzyły skuteczną broń w konkurencji z nieprzewidywalnym żywiołem.

W parze z zdrowymi sprzętami, które są do opanowywania ognia i wzmacniania przestrzeni przed jego rozprzestrzenianiem, powinna iść wiedza. Każdy, kto pragnie czuć się bezpiecznie w obliczu wybuchnięcia pożaru, powinien przejść odpowiednie szkolenie. Nie wszystek rodzaj ognia, zatrzymuje się bowiem przy usłudze tego samego produktu. Dla przykładu, palącego się oleju bądź te instalacji elektrycznej, nie wolno gasić wodą, która jedynie podsyci płomień i sprawi, że pożar też dużo wybierze na mierze. W zwalczaniu niektórych pożarów, niezwykle pomocne przedstawia się gaszenie parą. Steam fire extinguishing to technika gaszenia parą, która wykazuje naprawdę dużą skuteczność, jednak stanowi takie ograniczenia. Niski ciężar właściwy pary, praktycznie zapobiega jej użytkowania na otwartej przestrzeni, gdyż w takich warunkach, para nie spełni swoich gaśniczych właściwości. Gaszenie parą okaże się za to szczególnie pożyteczne w mieszkaniach zamkniętych, o niskich rozmiarach. Dzięki wykorzystywaniu technologii polegającej na wykonaniu hamującym dopływu tlenu i szybkim zaniżaniu jego stopnia stężenia, para idealnie posłuży do gaszenia pożaru cieczy, gazów czy nawet instalacji elektrycznych. Główna zasada działania pary gaśniczej liczy na kompatybilności z temperaturą zapłonu palącej się substancji. Im doskonalsza temperatura zapłonu palącego się materiału, tymże wyjątkowo korzystna w walce z płomieniami okaże się para.