Przeciwpozarowy skrot

Bezpłomieniowy odpowietrznik jest wyposażeniem, które zapobiega przedostaniu się płomienia do mieszkania pomieszczenia. Tym jednym strefa wybuchu zostaje zablokowana przez zawór odcinający.

Bezpłomieniowe odpowietrzanie jest drogą ochrony aparatów procesowych przed zgubnymi skutkami wybuchu. W ramach bezpłomieniowego odpowietrzania następuje obniżenie ciśnienia wybuchu w stref aparatów aż do pewnego poziomu. Jeżeli ciśnienie osiągnie zadaną zaletę to wynika otwarcie paneli odciążających lub klap przeciwwybuchowych. Wraz z ich otwarciem do otoczenia organizowane jest nadmierne ciśnienie, płomień oraz produkt niespalony i spalony.Metoda bezpłomieniowego odpowietrzania zasadniczo może stanowić wiązana w zamkniętych pomieszczeniach, dzięki temu, że produkty pożaru nie przedostaną się poza chroniony aparat.Charakteryzuje się kilka innych rodzajów urządzeń, które mogą być przyjmowane w dziale bezpłomieniowego odpowietrzania. Stanowią ostatnie w szczególności trójwarstwowe płytka bezpieczeństwa oraz jednowarstwowy panel odciążający.Trójwarstwowa płytka bezpieczeństwa uznaje za zadanie zabezpieczać przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub próżni poprzez odciążenie wybuchu.Zadaniem jednowarstwowego panelu odciążającego jest warta systemów przed skutkami wybuchu, która zachodzi w odległości odciążenia wybuchu. Widzi on wdrożenie w cyklonach, filtrach, silosach itp. Urządzenie pewno obcowań z powodzeniem zastosowane jeszcze w takich insolacjach, w jakich jest niskie ciśnienie robocze. Jednowarstwowy panel odciążający znajduje zastosowanie w charakterze przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Prawdopodobnie być wykorzystany w branży sanitarnej i w procesie sterylizacji. Urządzenie potrafi żyć czyszczone metodą SIP/CIP