Psychika i bariery

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem wskazane jest kierowanie urządzeń z certyfikatem ATEX i budowie zaprojektowanych oraz sprawionych razem z regułą ATEX obowiązującą w terenach UE.

W działalności, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) wskazane jest przede każdym zapewnienie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby funkcjonowało w cali sprawnie, wskazane jest zawarcie odpowiednio dopracowanych i ewentualnie wydajnych rozwiązań technicznych, technologicznych i proceduralnych. Które to rozwiązania?

Odpylanie ATEX w realizacji W pracy odpylanie ATEX (zgodne z europejskimi dyrektywami) budzi się do: - stosowania odciągów miejscowych, które należy usytuować w otoczeniu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na których mają się skupiska miału (na przykład wokół obrabiarek), do tego planie należy wziąć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących urządzeń i tejże instalacji odpylającej, bo ona ponad może pracować ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu zjawisku, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i bezpieczeństwa ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i narzędzi odpylających zaprojektowanych razem z informacją ATEX oraz stanowiących dobre certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w układy gaszenia (skier i / lub pożaru) w samych instalacji.