Pyly frakcje

zasuwy odcinające

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, szczególnie w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe istnieją najpoważniejsze prawdopodobieństwo dla zdrowia postępujących w takim środowisku osób.

Ze względu na wpływ na stan zdrowia pyły dzielimy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Ważnym zajęciem w medium emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest silne zapobieganie przez stosowanie osobistej oraz zbiorowej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - gry z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające dzielimy na: odpylacze stare oraz mokre. Powszechnie używane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z warstwą filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to sam z najdostępniejszych odpylaczy o niewielkich kosztach budowy. Zaletą tego wyjścia jest ograniczona skuteczność odpylania, a przeważnie są używane w związaniu z własnymi odpylaczami. Bardzo szeroką skutecznością działania cechują się odpylacze filtracyjne. Dawane w sektorze ceramicznym i metalurgicznym są jedną z najważniejszych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w końca zneutralizowania wydzielanego pyłu. Efektem ubocznym są ścieki powstające na koniec przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, inne rozwiązania muszą być wykorzystane dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą korzystać certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego uzależniony istnieje od gałęzi przemysłu a od pewnego zagrożenia.