Pyly metali

ex eZobacz naszą stronę www

W przedsiębiorstwie, w którym żyją pyły, ciecze, gazy lub same pary łatwopalne, natomiast nie jest tam wyznaczony stref, które mogły istnieć zagrożone wybuchem, należy bezzwłocznie sporządzić kompleksowy dokument nazywany oceną zagrożenia wybuchem.
Należy pamiętać, że obowiązkiem pracodawcy jest pasowanie stref zagrożenia wybuchem.

Zbyt w nauka paragrafu § 37. 1. Rozporządzania ministra spraw prywatnych i opiece z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.10.109.719), również w celach jak również same na przyległych terenach, gdzie są produkowane, magazynowane, przechowywane materiały łatwopalne bądź i gdzie mogą znajdywać się mieszaniny mogące sprawić wybuch, robi się oceny zagrożenia wybuchem.
W niniejszej ocenie należy bezwzględnie wskazać pomieszczenia jakie są zagrożone wybuchem. W wnętrzach oraz przestrzeniach zewnętrznych trzeba wyznaczyć odpowiednie strefy zagrożenia wybuchem. Należy opracować graficzną dokumentację zawierającą klasyfikację oraz czynniki jakie mogą zrobić wybuch.

Ocena zagrożenia wybuchem powinny stanowić założona według obowiązujących norm europejskich, wśród nich należy wymienić między innymi:
• PN-EN 1127-1:2011 „Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie szybcy i warta przed wybuchem.
• PN-EN 60079-10-1:2009 Atmosfery wybuchowe – Klasyfikacja przestrzeni – Gazowe atmosfery wybuchowe.
• PN-EN 60079-10-2:2009 Atmosfery wybuchowe.
Klasyfikacja przestrzeni. Atmosfery zawierające pył palny,
• Standard techniczny ST-IIG-0401:2010 „Sieci Gazowe. Strefy Zagrożenia wybuchem Analiza i Wybieranie .
• PN-EN 6079-10-14 „Atmosfery wybuchowe – Projektowanie, dobór i montaż instalacji elektrycznych”
• PN-EN 60079-20-1 „Atmosfery wybuchowe – Właściwości materiałowe dotyczące klasyfikacji gazów i par – Metody doświadczeń i możliwości tabelaryczne”
• PN-EN 50272-3:2007 „Wymagania zaufania oraz dodawania baterii wtórnych.
.