Rodzaj ochrony przeciwwybuchowej

Oznaczenie EX jest świadomym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które przyjmowane stanowi dla urządzeń i systemów ochronnych albo ich składników i części.

W związku ze grubymi różnicami w rozmiarze bezpieczeństwa w regionach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu ważnych wartości w danych krajach członkowskich. Jednolite prawa dały na znacznie łatwiejszy oraz silniejszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która wykazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, które są dane do funkcji w współczesnych dzielnicach należy wspomnieć o dwóch podstawowych dyrektywach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w zakresie ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które dedykowane są do działalności w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w kierunku ochrony i bezpieczeństwa gości na miejscach, na jakich potrafi przyjść atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde urządzenia EX, winnym być dość oznakowane oraz przejść szereg testów, jakie cierpią na końcu wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska dostała w 2003 roku, ściśle znaczą i uściślają zasady pracy oraz znaczenia tego rodzaju urządzeń. Dobrze na materiał Atex znajdziesz tutaj.