Rodzaje urzadzen do pakowania prozniowego

Próżniowe pakowanie żywności jest najlepszym sposobem na zabezpieczenie jej przed zepsuciem. Z tej metody korzystają, zarówno, producenci, jak i gospodarstwa domowe. Można wyróżnić urządzenia do pakowania próżniowego, takie jak pakowarki próżniowe, które szczelnie zamykają produkty w worku foliowym, lub w pojemniku do tego przeznaczonym. Urządzenia te tworzą zgrzewy na krawędzi worka, jednocześnie usuwając powietrze z wnętrza opakowania.

Tak zapakowane artykuły żywnościowe, np. nabiał, mięso, wędliny, ryby, czy artykuły garmażeryjne, mogą być kilkakrotnie dłużej przechowywane, zachowując przy tym właściwą wilgotność, konsystencję, smak i zapach, a jednocześnie są zabezpieczone przed przedostaniem się do wnętrza opakowania powietrza, bakterii, czy pleśni.
Ze względu na sposób działania, można wyodrębnić dwa rodzaje pakowarek: komorową i bezkomorową (listwową).
Pakowarka komorowa, to urządzenie, w którego wnętrzu umieszcza się worek razem z produktem. Jej dużą zaletą jest regulowanie długości czasu odsysania powietrza, dzięki czemu uzyskuje się powtarzalność procesu pakowania, oraz możliwość regulacji poziomu podciśnienia, co jest ważne przy pakowaniu delikatnych produktów. Zaletą jest również możliwość wykorzystania w procesie produkcji, bardzo tanich worków typu PA/PE, co znacznie obniża koszty. Pakowarki komorowe, mogą posiadać dodatkowe funkcje, np. wypełniania opakowania gazem. Na rynku jest duży wybór pakowarek komorowych, co pozwala na jej odpowiedni dobór, uzależniony od ilości pakowanych produktów, ich rodzajów, oraz wielkości. Dedykowane są, przede wszystkim, dla przetwórstwa spożywczego, gastronomii, oraz handlu.
W pakowarkach bezkomorowych, worek z umieszczonym wewnątrz produktem, znajduje się na zewnątrz, a do środka, na listwę zgrzewającą, wkłada się koniec worka i dociska pokrywą. Do takiego pakowania używa się worków, lub folii tzw. moletowanych, które dzięki tłoczonej strukturze, umożliwiają odessanie powietrza. Pakowarki listwowe pozwalają na pakowanie produktów o nietypowych kształtach, np. bardzo długa kiełbasa. Zaletą jest również dużo niższy koszt zakupu niż pakowarek komorowych, natomiast wadą niższa wydajność i wyższe koszty eksploatacji, poprzez stosowanie droższych opakowań. Przeznaczone są głównie dla małej gastronomii i gospodarstw domowych.