Ryzyko zagrozenia wybuchem

Dyrektywa ATEX reguluje przepisy dotyczące bezpieczeństwa rzeczy w warunkach zagrożenia wybuchem. Ryzyko takie mieszka we całych gałęziach przemysłu, w jakich dołącza do układania się w powietrzu łatwopalnych treści także ich oparów, gazów i pyłów, które wiążąc się z powietrzem, tworząc ryzyko wybuchu w sukcesu powstania iskry.

 

Przepisy te polecają na 13 źródeł zapłonu, z czego drinku spośród nich są urządzenia elektryczne. Dyrektywa dzieli je na dwie ważne grupy:
– szkoła I – urządzenia wykorzystywane w górnictwie,
– grupa II – pozostałe gałęzie przemysłu, w jakich wnika do kładzenia się pyłów, gazów, mgieł (przemysł petrochemiczny, chemiczny, drzewno – papierniczy, rolniczy, spożywczy.
W górnictwie, w warunkach łączenia się pyłu węglowego i metanu, urządzenia pod względem stopnia zabezpieczenia kwalifikują się na kategorie M1 i M2. W następnych gałęziach przemysłu, występują 3 kategorie urządzeń, których wpływanie jest odpowiednio powiązane ze powierzchniami zagrożenia wybuchem, te strefy, to 0, 1, 2, 20, 21, 22. Explosion safety devices to dania przeciwwybuchowe, jakie są specjalne rodzaje zabezpieczeń, oznaczone odpowiednimi symbolami:
d – budowa ognioszczelna,
ia – budowa iskrobezpieczna (strefa 0),
ib – budowa iskrobezpieczna (strefa 1),
p – z osłoną gazową z nadciśnieniem,
e – budowa wzmocniona,
o – z osłona olejową,
q – z osłona proszkową/piaskową,
n – urządzenia dedykowane do strefy 2,
s – wykonanie specjalne,
m – obudowa hermetyczna,
k – wykonanie wodoszczelne.
O tym, czy dane urządzenie spełnia zasady również pewnie stanowić uznane do praktyce w zagrożonych wybuchem warunkach decydują jednostki wybierane przez organa władzy krajów członkowskich Unii Europejskiej. Dyrektywa ATEX określa podstawowe wymagania bezpieczeństwa, jakie powinny zostać spełnione, ostateczną decyzję podejmują określone jednostki. Elementem w rodzimym końca jest przemysł kopalniany. Dodatkowe certyfikaty wydaje Kopalnia Doświadczalna Barbara. W sukcesu zagranicznych producentów, honorowane są certyfikaty dopuszczające wystawione przez grupy tych krajów.