S tlumacz po polsku

Oczywiście najbardziej modnym błędnym przekonaniem dotyczącym pracy tłumacza stanowi więc, że może istnieje dosłowne tłumaczenie między dwoma dowolnymi językami, co stanowi przekład procesem popularnym i nieomal automatycznym. Niestety, realia wyrażają się wręcz przeciwnie, zaś procedura tłumaczenia praktycznie zawsze obfituje zarówno w niepewności, jak również często jest zjawisko nieumyślnego mieszania idiomów i rodzajów użycia obu języków. Wielu młodych w prostych zawodzie tłumaczy idzie z błędnego założenia, iż ich profesja uznawana jest do grupie nauk ścisłych i niesłusznie zakładają, że żyją ścisłe kontakty między określonymi nastrojami i ruchami w przeciwnych językach. Dodatkowym nieporozumieniem jest uważanie, że istnieją niezmienne formy tłumaczenia, jakie można powielać jak w kryptografii.

Praca tłumacza nic nie polega wyłącznie na bezrefleksyjnym kodowaniem i dekodowaniem pomiędzy językiem źródłowym i docelowym przy zachowaniu słownika jako pomocy naukowej, albowiem działanie autora przekładów w niczym nie przypomina funkcjonowania translatora. Miewamy niekiedy do robienia z tłumaczeniami maszynowymi (zwanymi także tłumaczeniami automatycznymi bądź komputerowymi), czyli tekstami przetłumaczonymi automatycznie przez program komputerowy. Choć technologia translatorów dalej jest unowocześniania i wdrażane są nowoczesne rozwiązania, to wpływanie maszynowe wciąż nie reprezentują satysfakcjonującego poziomu. Niemniej jednak, coraz częściej dostosowywane jest skomplikowane oprogramowanie wspierające tłumaczenie (ang. computer-assisted translation – CAT), które pomaga proces wykonywania przekładu przez tłumaczy.

O ekspertów w ogromnych miastach jak Warszawa nie trudno, chociaż wpływanie to zadanie skomplikowane, które chce od autora przekładu wielkiej wiedzy, wielkiego zaangażowania i przygotowania merytorycznego. Między poddawanymi tłumaczeniu językami są wszak różnice stylistyczne oraz interpunkcyjne, które jeszcze komplikują procedurę przekładu. Wśród problemów językowych, na jakie znajduje tłumacz angielskiego wyróżnia się zjawisko tzw. interferencji językowej, czyli nieświadome łączenie cech języka oryginalnego i ostatniego w sensach pozornie podobnie (np. angielski przymiotnik pathetic nie oznacza patetyczny, tylko żałosny). Czasem wyrazy powstające z nowych języków brzmią prawie jednakowo, pomagaj ich przeznaczenia wykazują się diametralnie inne, dlatego tłumacz wymaga być wykwalifikowany nie tylko pod względem lingwistycznym, ale również pod kątem znajomości dorobku kulturowego użytkowników określonej mowy.