Scharakteryzuj srodki gasnicze oraz opisz grupy pozarow

pos gastroProgram GASTRO POS Polkas Kraków

Ogień jest szczególnie niszczycielską siłą. Kiedy na indywidualnej możliwości znajdzie podatne na spalenie substancje, poddaje je całej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć niemal wszystkie znane nam materiały-ciała stałe, ciecze i gazy. W współzależności od spalanego materiału do poskramiania pożarów przyjmuje się inne sposoby gaśnicze.

 

Najmodniejszym jest niewątpliwie woda. Lecz nie w jakimkolwiek przykładzie można się nią posługiwać. W pożarach przyjmuje się również dość często piany czy proszków. Mniej popularnym faktem jest stosowanie pary wodnej do dławienia ognia i łagodzenia jego powtarzania się. Mniejsza popularność pary wynika dowolnie z tego, że wolno ją brać wyłącznie w mieszkaniach zamkniętych oraz do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako środek gaśniczy (steam fire extinguishing) nie przydaje się na dowód do gaszenia płonących lasów. Nie świadczy to, że nie ważna spośród niej zarabiać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest zdolnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w mieszkaniach dostarczających do suszenia drewna, jednak metraż tych stanowisk nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na kierowaniu jej pod ciśnieniem w obszar pożaru. Dzięki temu trwa rozrzedzenie gazów palnych wznoszących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego wzrost, i po kilku minutach gaśnie ogień. Parę łączy się nie tylko do gaszenia pożarów ciał stałych, ale same cieczy i gazów. A w tych przykładach ogień musi się szerzyć wyłącznie na obszarze zamkniętym. W regionie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako środek gaśniczy.