Skuteczne odpylanie w przemysle

Zanieczyszczenie powietrza pyłami pochodzenia drzewnego, miału węglowego lub farb proszkowych jest bardzo niebezpieczne w swoich skutkach ze względu na zagrożenie wybuchem. Ogromna koncentracja minimalnych ziaren pyłu są podstawową przyczyną eksplozji. Źródłem zapłonu pyłu może być m. in. otwarty ogień, a także niewielkie zaiskrzenie mechaniczne, iskra elektryczna, prądy elektrostatyczne, nagrzana do temperatury zapłonu elementy urządzeń.

biuro projektoweBiuro inżynierskie Kraków - Kontakt / GRUPA-WOLFF

Aby instalacje odpylania były możliwie najskuteczniejsze, należy wykorzystywać odciągi miejscowe w postaci ramion samonośnych, ssaw i okapów, które będą zlokalizowane w pobliżu źródła emisji zanieczyszczeń. Cały czas należy zapewnić usuwanie wszelkich skupisk pyłu, aby wyeliminować unoszenie się i powtórne osiadanie pyłu oraz codzienne opróżnianie zbiornika na pył. W przypadku, gdy ogromna warstwa pyłu zbiera się na parkiecie hali, należy wykorzystywać odkurzacze przemysłowe, ponieważ wzrastająca warstwa wokół obrabiarek do drewna może przyczynić się do poważnego zagrożenia wybuchem. Instalacja odpylania powinna być uziemiona i nie może zbierać ładunków elektrostatycznych, gdyż grozi to wywołaniem iskry. Kanały odciągowe muszą być zrobione ze stali o grubości ścianki 2 lub 3 mm w zależności od rodzaju pyłku i jego właściwości erozyjnych, aby nie dopuścić do bardzo szybkiego ścierania i awarii kanałów.

W instalacjach odpylania zagrożonych wybuchem wykorzystywane są wentylatory i filtry z zabezpieczeniem zapobiegającym wybuchom. Wszelkie instalacje są zgodne z przepisami zawartymi w dyrektywie zwanej atex installations. Głównym wyposażeniem filtra w wersji przeciwwybuchowym są panele eksplozyjne. Zależnie od wymagań mogą być do jednokrotnego lub wielokrotnego wykorzystania. Pod wpływem eksplozji pyłu w instalacji, membrana ulegnie przerwaniu , uwalniając gazy wybuchowe do atmosfery, zapobiegając awarii filtra.

Instalacje odpylania zagrożone wybuchem mogą być wyposażone w system gaszenia iskier lub system gaszenia pożaru w środku instalacji dwutlenkiem węgla.