Srodek gasniczy fe36

Ogień jest bardzo niszczycielską siłą. Gdy na prostej możliwości znajdzie wrażliwe na spalenie substancje, poddaje je całej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć niemal wszystkie znane nam materiały-ciała stałe, ciecze i gazy. W współzależności od spalanego materiału do poskramiania pożarów wiąże się inne sposoby gaśnicze.

 

Największym jest właśnie woda. Ale nie w każdym przypadku można się nią posługiwać. W pożarach używa się i dość często piany czy proszków. Mniej atrakcyjnym faktem jest korzystanie pary wodnej do dławienia ognia i uniemożliwiania jego informowania się. Mniejsza popularność pary wynika że z obecnego, że ważna ją traktować tylko w miejscach zamkniętych oraz do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako sposób gaśniczy (steam fire extinguishing) nie nadaje się na przykład do gaszenia płonących lasów. Nie definiuje to, że nie można spośród niej podejmować podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest silnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w wnętrzach ludzi do suszenia drewna, jednak metraż tych ustawień nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na przynoszeniu jej pod ciśnieniem w obszar pożaru. Dzięki temu jest rozrzedzenie gazów palnych przesuwających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego wzrost, i po kilkorgu minutach gaśnie ogień. Parę stawia się nie jedynie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale także cieczy i gazów. Zaś w tych przypadkach ogień musi się szerzyć wyłącznie na placu zamkniętym. W obszarze otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako środek gaśniczy.