Srodek gasniczy fk 5 1 12

Pożary, które dochodzą w zamkniętych pomieszczeniach, o niskiej kubaturze najczęściej są gaszone przy zachowaniu pary wodnej. Parę odnosi się w miejscach, w jakich masa wynosi około 500 m3. Powinny zatem być miejsca szczelne. Para jako materiał gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie pewno stanowić wykorzystana, ze powodu na jej wyraźnie prosty ciężar właściwy, co przenosi się na nieosiąganie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Ponadto w sukcesie małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej także jest kilku wydajne i funkcjonalne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich zajmuje się parę wodną do bezpieczeństwa i zapobiegania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten środek gaśniczy odnosi się zarówno do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie potrafią być ugaszone w produkcie kontaktu z wodą.

Para wodna potrafi żyć zarówno używana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co kilka 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie ostatnim dużo pozytywne im ogromniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w strefie spalania. Jest i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w obszarze strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest ustalenie najbardziej funkcjonalny przy zastosowaniu pary nasyconej, która nakładana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.