Stan techniczny po niemiecku

Dokładne określenie rozmiaru i charakteru obciążeń jest wskazane do analizy stanu technicznego urządzeń, wyboru materiałów, stwierdzenia przyczyn zaistniałych uszkodzeń, czy możliwości zmian i zmiany.

W kontraktu z powyższym, do dokładnego określenia poziomu obciążeń stosujemy metody numeryczne, w niniejszym przeważnie metodę elementów skończonych (MES).Metoda elementów skończonych działać może także elementów statycznych, jak również dynamicznych. W wydarzeniach dynamicznych dużą rolę odgrywa, np. szybkość zmian obciążeń, tarcie oraz przepływy mediów. Obliczenia mes stosowane są dodatkowo w punkcie określenia przyczyn awarii i zniszczeń.Typowe analizy powiązane z obliczeniami mes dotyczą przede wszystkim:- weryfikacji stanu naprężeń oraz odkształceń w sensu określenia newralgicznych miejsc,- dopasowania stanu w charakterze zmniejszenia natężenia konstrukcji,- weryfikacji przyczyn powstania uszkodzeń dodatkowo ich pomysłu na eksploatacje,- modelowania odlewów oraz przepływów.Gra tym, obliczenia mes są ponad dużo intensywne miejsce w sektorze morskim. Przy projektowaniu konstrukcji pływającej lub podwodnej, szczegółowe analizy MES ich sile i oryginalnych charakterystyk zatrzymują się kluczem do rozwiązań wygodnych i pewnych.Najlepsze jest działanie wstępnych analiz obecnie na wstępnym etapie projektu. Da to uniknąć błędów przy dalszym projektowaniu. Najistotniejszym czynnikiem obliczeń jest ustalenie wytrzymałości doraźnej projektowanej konstrukcji. Zarówno całościowo, kiedy oraz w newralgicznych węzłach. Obliczenia mes są wykorzystywane i do oszacowania wytrzymałości zmęczeniowej.W tych latach nastąpiła rewolucja w obliczeniach mes i stopniowo otwiera się od niedopuszczalności miejscowego wyrażania się materiału. W układzie spośród tym, coraz szybko można założyć ekstremalne doświadczenia i zapobiegać potrafiącym się wydarzyć katastrofom wodnym. Obecnie są prace nad opracowaniem norm dotyczących minimalizacji szkód wywołanych podczas kolizji. Ogromny wzrost w obliczeniach mes zapoczątkowały projekty unijne "Harder" i "Goals". Czerpanie z obliczeń mes jest jeszcze popularniejsze.