System centralnego odpylania

Dust collectors, czyli odpylacze przemysłowe wykorzystywane są w projektu poprawienia jakości powietrza uwalnianego w sukcesu procesów przemysłowych. Odpylanie zachodzi poprzez zbieranie pyłu też innych odpady z powietrza. Separacja nanocząstek jest główna w końcu zredukowania emisji pyłów.

Odpylacze są odpowiednio zaprojektowane, żeby sprostać wyzwaniu, jakim jest ograniczenie rozległych chmur pyłu. Odpylacze stawiają się z wentylatora, filtru pyłowego, systemu czyszczącego, filtr oraz kosza na filtr czy z organizmu usuwającego pył. Wyróżniamy cztery rodzaje odpylaczy przemysłowych: separatory inercyjne, separatory mokre, separatory elektrostatyczne oraz separatory filtracyjne.

a) Separatory inercyjne oddzielają pyły od gazów, dzięki kombinacji siły odśrodkowej, grawitacyjnej oraz inercjalnej.
b) Odpylacze przemysłowe, które wykorzystują do odpylania ciecz, to separatory mokre. W niniejszym przypadku ciecz wiąże się z gazem, który powoduje cząsteczki pyłu. Skuteczność usuwania pyłu w tej taktyce stanowi znacznie duża. Jest kilka rodzajów separatorów mokrych, a każde łączą wspólne charakterystyczne cechy – zwilżanie gazów, kontakt gazu z cieczą oraz oddzielenie gazu od cieczy poprzez powstające aglomeraty. Kiedy aglomeraty zatrzymują się większe, osiadają w kolektorze.
c) Separatory elektrostatyczne korzystają z sił elektrostatycznych, aby oddzielić cząsteczki pyłów od gazu. Ważna je wydać na separatory typu EBS (koronujące) oraz płytkowe. Separatory koronujące poświęcone są do suchego rozdzielania materiałów, które różnią się właściwościami elektrycznymi. Z kolei separator płytkowy przeznaczony jest do cięcia wszelkich typów surowca mineralnego razem z ich wartościami elektrostatycznymi.
d) Separatory filtracyjne to narzędzia, dzięki którym cząsteczki podczas transportu zatrzymywane są za pośrednictwem sił adhezji.

Obecnie separatory filtracyjne często zastępują separatory elektrostatyczne. Kluczowe są metody monitorowania, separacja cząstek drobnych oraz ultradrobnych. W kontraktu z obecnym dodaje się na zaawansowany rozwój technologii wykrywania materii zanieczyszczonej. Nowoczesne technologii oczyszczania gazów, a ponadto wdrażanie innowacji z pewnością przyczynia się do poprawienia się jakości powietrza.