Tlumaczenia certyfikowane

W warunkach dużego zanieczyszczenia powietrza i / lub nasycenia go substancjami grożącymi wybuchem, wskazane jest brani urządzeń oraz rozwiązań instalacyjnych spełniających normy określone w przepisach funkcjonujących na gruncie całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i potrzeb wykorzystania certyfikowanych urządzeń w przestrzeniach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w zasięgu ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszystkiego sprzętu elektrycznego i technicznego i całych systemów kontrole przeciwwybuchowej, wykorzystywanych w ruchu z inicjatywą morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje także wszystkie maszyny, aparaty, jak również punkty kontrolne, które działają w dziedzinach zagrożonych wybuchem. De facto każde urządzenia wydobywające się w takich strefach powinny mieć stosowne certyfikaty, również jak cała instalacja ATEX powinna spełniać wymogi dyrektywy. W ramach dyrektywy dania i sprzęty objęte certyfikacją wydano na dwie grupy. Do pierwszej zaliczono sprzęt używany w przemyśle wydobywczym (kopalnie), do grupy drugiej wszystkie nowe urządzenia. Istnieją wówczas w szczególności odpylające instalacje ATEX działające na przykład w sektorze drzewnym lub lakierniczym a wszystkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca robiąca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w środowiskach zagrożonych wybuchami, razem z prawami zawartymi w zasadzie, winien być opracowany zgodnie z zamkniętymi w niej wytycznymi, co w działalności jest zmierzać do obniżenia ryzyka wybuchu i podwyższenia zakresu bezpieczeństwa gości a narzędzi (i środowiska) wykonywających w warunkach dużego stężenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.