Uklad optyczny optimetru

Mikroskopy laboratoryjne (zwane te mianem mikroskopów optycznych), to narzędzie mikroskopowe, które do powstawania powiększonego obrazu obserwowanego przedmiotu stosuje światło używające przez system optyczny. Mikroskopy zwracają się zwykle z wyboru soczewek optycznych, z kilku do nawet kilkunastu.

Gdzie przetwarzane są mikroskopy? Nowoczesne mikroskopy laboratoryjne stosowane używane są w moc dziedzinach nauki do badań znacznie małych obiektów. Profesjonalne mikroskopy wykorzystywane są w badaniach biologicznych, biochemicznych, cytologicznych, hematologicznych, urologicznych, dermatologicznych też w laboratoriach klinicznych w rozmaitych instytucjach medycznych. W biologii mikroskopy laboratoryjne znajdują zastosowanie m.in. w badaniach drobnoustrojów i analizowaniu morfologii komórek oraz tkanek. Dyscyplinami naukowymi płacącymi za wymienione badania są mikrobiologia, histologia tudzież cytologia. Jednak w sferze chemii i fizyki mikroskopy wykorzystywane są przynajmniej w krystalografii czy metalografii. Geolodzy wykorzystują ich do analizy budowy skał.

Powiększanie obrazu Tradycyjne mikroskopy laboratoryjne wykorzystujące światło naturalne lub sztuczne w ciągu optycznym (niekiedy nazywa się je więc mikroskopami świetlnymi), są również wykorzystywane w szkolnictwie jako narzędzie edukacyjne wspomagające podczas ćwiczeń z wiedz ścisłych. Badany obiekt widziany jest łatwo przez okular albo na ekranie monitora dzięki wykorzystaniu przystawki projekcyjnej. Maksymalna fizyczna granica powiększenia filmu w mikroskopach optycznych jest jednoznaczna przez rozdzielczość kątową obiektywu, jaka jest połączona z długością fali światło, z serii za wyrazistość obrazu odpowiada precyzja wykonania soczewek. Pierwsze mikroskopy laboratoryjne umożliwiały dziesięciokrotne powiększenia, jednak we nowych mikroskopach optycznych można dostać powiększenia ponad tysiąckrotne.